วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

ตัวอย่างแบบฝึกหัด แม่กด

                คำชี้แจง   จงอ่านคำ แม่กด ที่กำหนดให้แล้วนำไปเขียนจำแนกกลุ่มให้ถูกต้อง  ◕‿◕ดาวน์โหลดได้ตรงนี้เลยนะค่ะ◕‿◕มาตราตัวสะกด แม่กดตัวอย่างแบบฝึกหัด แม่เกอว


คำชี้แจง   จงนำคำ แม่เกอว ที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ตรงกับ
                                           พยัญชนะต้น

                              ◕‿◕ ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะ◕‿◕

มาตราตัวสะกด แม่เกอว
ตัวอย่างแบบฝึกหัด แม่เกย

                      คำชี้แจง   เติมคำที่อยู่ในมาตรา แม่เกย ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
                  ◕‿◕ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด แม่กบ ได้ตรงนี้เลยนะจ๊ะ◕‿◕

มาตราตัวสะกด แม่เกย

                        ความรู้
                                          มาตรา แม่เกย คือ คำที่มี เป็นตัวสะกดเพียง
                                    ตัวเดียว เช่น กาย สาย เฉย หอย โชย เลื่อย สบาย โวยวาย                                                             หอยลาย ช่วยด้วย ต่อยมวย รายจ่าย ฯลฯตัวอย่างแบบฝึกหัด แม่กบ

คำชี้แจง   จงเติมคำในมาตรา แม่กบ ลงในช่องว่างให้ตรงกับความหมายที่กำหนดให้
                                                    ◕‿◕ ดาวน์โหลด แบบฝึกหัด แม่กบ ตรงนี้นะจ๊ะ ◕‿◕